วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อมูล (Data) หมายถึ

ประเภทของข้อมูล 1. ข้อมูลเพื่อการวางแผน หมายถึง ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนงานการบริหาร ใช้ในการควบคุม การตัดสินใจ โดยได้มีการสรุปเป็นหมวดหมู่เป็นตาราง มีการคำนวณ จัดเรียงลำดับ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น